Verksamhetsutveckling

Resultatförbättringar genom människor

Verksamhetsutveckling
Resultatförbättringar genom människor

Dags för förändring!

Förändring och ständig rörelse är en förutsättning för tillväxt och resultat.

Utmaningen är att lyckas förändra och utveckla sin verksamhet med ökad arbetsglädje, verksamhetsutveckling. I dagens arbetsliv är pressen och tempot hög och förändringsarbete behöver bygga på delaktighet och respekt för att få med så många som möjligt.
Nu är det er tur.

Vi utvecklar er verksamhet
med fokus på kund, medarbetare och resultat.

Tel. 070-383 60 60
marita@maritasjodin.se

Marita Sjödin Verksamhetskonsult

Hör gärna av er för att diskutera dina utmaningar eller bolla dina idéer. Vi hjälper er med projektledning, planera, genomföra och följa upp.

Vi kan implementera och verifiera regulatoriska krav i Er verksamhet och i era arbetsrutiner. Såsom t.ex. Good Manufacturing Practice (GMP), EU Medical Device Directives (MDD), NORSOK (Oil&Gas), spårbarhetskrav.

  • 070-383 60 60

  • 070-383 60 60

Bakgrund och nutid

Marita är en erkänd pedagog och med erfarenhet inom verksamhetsutveckling, teknik och företagsekonomisk analys, vilket gör att hon kan skapa en god förståelse och delaktighet hos medarbetare hur ekonomiska samband påverkar verksamheters lönsamhet.

Marita har varit med om både uppgång och motgång, att vända röda siffror till svarta, hitta nya affärer, utveckla medarbetare, genomdriva förändringar, hantera kriser och oväntade situationer. Att vara lyhörd, analytisk, flexibel med förmåga att kunna hantera stora förändringar är viktiga parametrar i ett framgångsrikt ledarskap och förändringsarbete.

Tog PMC-certifiering under våren 2021.

CV
PERSONLIGT BREV

Rådgivning

Vi bidrar vi med tips och råd samt erfarenheter från tidigare uppdrag oavsett om m ni vill ha ett avstämningsmöte eller en utredning genomförd. Vi erbjuder bl a stöd i ledningens strategiarbete, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, GAP-analyser, affärsutveckling, riskanalyser och processkartläggningar.

Interim chef

Är ni i behov en tillfällig chef, tex för att genomföra en förändring eller invänta en rekrytering?

Vi erbjuder interim lösning med chefserfarenhet från Svenska och Globala organisationer.
CEO/VD, Sälj, Projekt, Inköp, Kvalitet, Personal.

Verksamhetssystem

Vi kan hjälpa er att utveckla er verksamhet, med fokus på kund och resultat använda styrning och struktur, att bygga upp ett nytt eller utveckla ert befintliga ledningssystem för verklig affärsnytta.

Stor erfarenhet av att implementera och utveckla ledningssystem enligt standarder som ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001

Utbildning

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal?

Kraften i företaget sitter i att få alla att arbeta mot samma mål, för full effekt av sin organisation och verksamhetssystem krävs att man konkretiserar och utbildar sina medarbetare och team.
Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar i ämnen som företagskultur, socialt ansvar, interna arbetsrutiner, kvalitet, arbetsmiljö.
Vi kan implementera och verifiera regulatoriska krav i Er verksamhet och i era arbetsrutiner.
Såsom t.ex. Good Manufacturing Practice (GMP), EU Medical Device Directives (MDD), NORSOK (Oil&Gas), spårbarhetskrav.

Det handlar om…

…att bli bättre på det man gör. Att veta vägen för att nå målen, och se till att alla vet hur de ska göra för att följa den. Det berör både organisationen, systemen och det sätt man arbetar på.

Kontakta oss!

Varmt välkommen att ta kontakt via telefon, mail eller formuläret. Du har även möjlighet att boka in ett möte med Marita Sjödin om du vill ha rådgivning för din eller ditt företags kompetensutveckling.

Marita Sjödin AB
Murkelvägen 13
894 95 Moliden
Mobil: 070-383 60 60
marita@maritasjodin.se
Org.nr 559199-0147

Tack alla kunder och samarbetspartner för 2022.
Jag vill ge tillbaka och gör det via organisationen UNHCR,
för att skydda utsatta människor på flykt.